Een woning laten splitsen

Woningsplitsing: MiMarchi begeleidt van vergunning tot uitvoering met tekeningen en naleving van wetten. Wij coördineren uw aanvraag voor een soepel proces.

woningsplitsing

woningsplitsing

Met de huidige dynamiek op de woningmarkt wordt het splitsen van woningen een steeds aantrekkelijkere optie. Toch is het belangrijk om rekening te houden met de diverse regelgeving die hierbij komt kijken en om inzicht te hebben in de bijbehorende kosten. Veel huiseigenaren vragen zich af of een omgevingsvergunning noodzakelijk is en of men altijd in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning. Bovendien kunnen verschillende factoren de kosten voor het splitsen van een woning beïnvloeden. Daarom is het verstandig om goed geïnformeerd te zijn voordat u deze stap zet. Bij MiMarchi voorzien we u van alle informatie over het proces van woningsplitsing en de belangrijke aspecten die daarbij komen kijken.

Wat is woningsplitsing?

Woningsplitsing verwijst naar het proces waarbij een bestaande woning wordt opgedeeld in meerdere zelfstandige wooneenheden. Dit betekent dat een groot huis wordt omgevormd tot bijvoorbeeld appartementen, studio’s, of kamers die afzonderlijk kunnen worden bewoond. Het doel van woningsplitsing kan variëren, zoals het creëren van huurappartementen, studentenwoningen of andere vormen van huisvesting.

Wat is woningsplitsing?

Waarom een woning splitsen?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kunnen kiezen om een woning te splitsen:

 • Maximaliseren van inkomsten: Het splitsen van een woning in meerdere eenheden kan een lucratieve investering zijn. Door afzonderlijke wooneenheden te verhuren, kunnen eigenaren een hoger rendement op hun investering behalen, vooral in gebieden waar de huurprijzen hoog zijn.
 • Ruimteoptimalisatie: Het splitsen van een grote woning in meerdere kleinere eenheden kan helpen bij het optimaal benutten van de beschikbare ruimte, vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden waar grond schaars is.

 • Huisvestingstekort aanpakken: In sommige gebieden is er een tekort aan betaalbare woningen. Het splitsen van bestaande huizen in meerdere eenheden kan bijdragen aan het verminderen van dit tekort door meer huizen beschikbaar te stellen voor bewoning.

 • Investering in renovatie: Een oudere of verwaarloosde woning kan worden gekocht en gesplitst om te worden gerenoveerd tot meerdere moderne wooneenheden. Dit kan leiden tot verbetering van de buurt en het herstel van verouderde gebouwen.

 • Flexibele huisvestingsopties: Het bieden van verschillende soorten wooneenheden, zoals studio’s, appartementen of kamers, kan aantrekkelijk zijn voor diverse huurders, zoals alleenstaanden, studenten of kleine gezinnen, die op zoek zijn naar verschillende huisvestingsopties.

 • Levensstijlveranderingen: Eigenaren kunnen ervoor kiezen om een woning te splitsen als hun eigen levensstijl verandert, bijvoorbeeld na het vertrek van kinderen, om ruimte te verhuren en extra inkomsten te genereren.

Het is belangrijk op te merken dat het splitsen van een woning onderhevig is aan lokale wet- en regelgeving, inclusief bestemmingsplannen en bouwvoorschriften. Het is essentieel om de wettelijke vereisten in acht te nemen en eventuele benodigde vergunningen aan te vragen voordat men overgaat tot het splitsen van een woning.

Wij hebben er zin in

Daagt u ons uit voor een volgend project?

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw volgende project? Bij ons vindt u de expertise en toewijding om uw uitdagingen aan te gaan.

Bouwtekening woningsplitsing

Bouwtekening woningsplitsing

Bij Mimarchi begrijpen we de complexiteit van woningsplitsing en staan we klaar om jouw project soepel te laten verlopen. Onze ervaren architecten en bouwkundig adviseurs zullen met zorgvuldigheid en expertise de benodigde tekeningen, plattegronden, geveltekeningen, constructietekeningen en andere vereiste documenten opstellen. Bovendien verzorgen wij gedetailleerde bouwtechnische berekeningen en energieprestatieberekeningen (EPC) om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Wat ons onderscheidt, is onze toewijding aan excellentie en klanttevredenheid. Wij nemen de volledige coördinatie van de aanvraag bij de gemeente op ons, zorgen voor een vlotte indiening en werken nauw samen met lokale autoriteiten. Jouw wensen staan centraal, en wij streven ernaar om jouw woningsplitsingsproject naadloos te realiseren, van ontwerp tot goedkeuring.

Welke tekeningen zijn er nodig?

Voor het aanvragen van een woningsplitsing zijn verschillende tekeningen en documenten vaak vereist, maar de exacte vereisten kunnen variëren afhankelijk van de lokale wetgeving en het beleid van de gemeente. Over het algemeen kunnen de volgende tekeningen nodig zijn bij een aanvraag voor woningsplitsing:

 • Situatietekening: Een overzichtstekening van het perceel en de directe omgeving waarop de bestaande woning(en) en de beoogde splitsing(en) duidelijk zichtbaar zijn. Hierop moeten ook eventuele parkeervoorzieningen en toegangswegen worden aangegeven.

 • Plattegronden: Gedetailleerde plattegronden van de bestaande situatie en de situatie na de splitsing. Hierop moeten de indeling van de ruimtes, afmetingen, deuren, ramen en andere relevante details zichtbaar zijn voor zowel de bestaande woning als de nieuw te creëren wooneenheden.

 • Geveltekeningen: Tekeningen van de gevels van de bestaande woning(en) en eventuele nieuwe gevels na de splitsing. Hierop moeten wijzigingen aan de buitenkant van het gebouw, zoals nieuwe ramen, deuren of gevelmaterialen, duidelijk worden aangegeven.

 • Constructietekeningen: Tekeningen die de constructie van het gebouw laten zien, met nadruk op eventuele wijzigingen die worden aangebracht om de woningsplitsing mogelijk te maken. Dit kan belangrijk zijn als er structurele aanpassingen nodig zijn

 • Installatietekeningen: Tekeningen die de bestaande en nieuwe elektrische, sanitair- en verwarmingsinstallaties laten zien voor zowel de bestaande woning als de nieuwe wooneenheden.

 • Bouwtechnische berekeningen: Gedetailleerde berekeningen die aantonen dat de woning(en) na splitsing voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en normen, met nadruk op brandveiligheid, ventilatie en geluidsisolatie.

 • Energieprestatieberekeningen (EPC): Berekeningen die aantonen dat de gesplitste woningen voldoen aan de energieprestatie-eisen die gelden in het betreffende gebied.

Het is belangrijk om contact op te nemen met de lokale gemeente of een professionele architect om de specifieke eisen voor woningsplitsing in jouw gebied te achterhalen, aangezien deze eisen kunnen variëren. Een ervaren architect of bouwkundig adviseur kan je begeleiden bij het opstellen van de benodigde tekeningen en documenten voor een succesvolle aanvraag van woningsplitsing.

Welke kosten zijn er verbonden bij het splitsen van de woning?

De kosten verbonden aan het splitsen van een woning kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van het project, de staat van de bestaande woning, lokale bouwvoorschriften en de benodigde aanpassingen. Hier zijn enkele potentiële kostenposten die bij het splitsen van een woning kunnen komen kijken:

 • Architect of bouwkundig adviseur

 • Vergunningen en legeskosten

 • Aanpassingen en renovaties

 • Brandveiligheidsmaatregelen

 • Energieprestatieverbeteringen

 • Juridische kosten

 • Onderhoud en beheer

Welke kosten zijn er verbonden bij het splitsen van de woning?

Het is belangrijk om een gedetailleerd budget op te stellen en rekening te houden met alle bovengenoemde kostenposten voordat je begint met het splitsen van een woning. Het raadplegen van professionals zoals architecten, bouwkundig adviseurs en juridisch adviseurs kan helpen bij het in kaart brengen van de totale kosten en het plannen van het project binnen het gestelde budget.

Veel gestelde vragen

Antwoorden op uw vragen over woningsplitsing

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Als u het antwoord op uw vraag hier niet kunt vinden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Woningsplitsing betekent het opsplitsen van een bestaande woning in meerdere zelfstandige eenheden, bijvoorbeeld appartementen.

Ja, woningsplitsing vereist doorgaans toestemming van de lokale overheid in de vorm van een omgevingsvergunning.

De voorwaarden variëren per gemeente, maar ze omvatten vaak eisen met betrekking tot minimale grootte van de eenheden, parkeergelegenheid en voorzieningen.

Naast juridische en administratieve overwegingen is het belangrijk om te begrijpen hoe woningsplitsing de waarde en het gebruik van je eigendom kan beïnvloede

De duur van het proces kan variëren, maar het omvat typisch meerdere stappen, waaronder vergunningsaanvragen en beoordelingen.